Co to jest ZAP-3

ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne, które musi złożyć osoba fizyczna będąca podatnikiem, ale nie będąca zarejestrowanym płatnikiem VAT, objęta rejestrem PESEL, niezajmująca się prowadzeniem działalności gospodarczej, a także niebędąca płatnikiem podatków ani składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Formularz ZAP-3 składany jest w celu aktualizacji danych kontaktowych oraz przy zmianie numeru rachunku bankowego.

Spis Treści

Jak wypełnić ZAP-3 2022/2023?

Formularz ZAP-3 można wypełnić online, przez program Twój e-PIT lub ręcznie. Druk składa się z kilku części, w których podatnik podaje odpowiednie informacje m.in. o miejscu złożenia zgłoszenia, danych identyfikacyjnych, adresie zamieszkania, numerze telefonu, faxu, adresie e-mail, adresie elektronicznym, adresie korespondencyjnym, czy danych związanych z osobistym rachunkiem bankowym. Musi on również podpisać się lub wpisać dane i podpis osoby go reprezentującej.

Czy można złożyć ZAP-3 online?

Formularz ZAP-3 można składać online po podaniu danych autoryzujących, jednak tylko podatnik, który posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. Osoby, które go nie wyrobiły, mogą dostarczyć go osobiście do odpowiedniej jednostki skarbowej albo przesłać go drogą pocztową.

Do kiedy złożyć ZAP-3 ?

Termin składania formularza ZAP-3 nie jest określony, dlatego podatnik może go dostarczyć do urzędu w ciągu całego roku podatkowego. Nie trzeba go składać co roku, ponieważ podane informacje będą uznawane za aktualne w kolejnych latach.

Zwrot i nadpłata podatku

Podatnik może otrzymać zwrot podatku przelewem na rachunek bankowy określony w formularzu ZAP-3, czyli na rachunek, który zgłosił w swoim zgłoszeniu aktualizacyjnym. Może również zgłosić w urzędzie skarbowym wybór innej formy zwrotu nadpłaty podatku, np. w formie czeku lub przekazu pocztowego.

Przekazy pocztowe obłożone są dodatkowymi kosztami, jednak mogą być wygodnym i bezpiecznym sposobem odbioru zwrotu podatku, szczególnie w przypadku osób, które nie mają dostępu do konta bankowego.

Kiedy nie dostaniemy zwrotu?

Jeśli wartość należności jest równa lub niższa niż kwota 11,60 zł, urząd skarbowy ma prawo zatrzymać należność na poczet ewentualnych zobowiązań podatkowych. W takim przypadku podatnik może ubiegać się o zwrot bądź nadpłatę, ale nie zostanie mu ona przekazana na numer rachunku bankowego. Może być wydawana wyłącznie w urzędzie skarbowym.

Czy wymagane jest potwierdzenie odbioru?

Aby mieć gwarancję, że formularz ZAP-3 został prawidłowo wysłany, podatnik może skorzystać z Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Można je pobrać w serwisie podatki.gov.pl lub w bezpłatnych aplikacjach podatkowych. Wtedy osoba składająca ZAP-3 będzie miała pewność, że deklaracja została prawidłowo wypełniona i dostarczona do urzędu skarbowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here