Amortyzacja to proces rozłożenia kosztów nabycia środka trwałego na określony czas jego użytkowania. Jednakże, istnieją sytuacje, kiedy nie trzeba amortyzować środka trwałego. W takich przypadkach, koszty związane z nabyciem danego środka trwałego są uznawane za koszty bieżące i zaliczane do kosztów operacyjnych firmy.

Spis Treści

Kiedy wartości środka trwałego są zbyt niskie, aby amortyzacja miała sens

Kiedy nie trzeba amortyzować środka trwałego?

Amortyzacja to proces rozłożenia kosztów nabycia środka trwałego na określony czas. Jest to jedna z podstawowych zasad rachunkowości, która pozwala na prawidłowe odzwierciedlenie wartości majątku firmy w księgach rachunkowych. Jednakże, istnieją sytuacje, kiedy wartości środka trwałego są zbyt niskie, aby amortyzacja miała sens.

Wartości środka trwałego to suma kosztów nabycia oraz kosztów związanych z przygotowaniem do użytkowania. W przypadku, gdy wartość ta jest bardzo niska, np. poniżej 3500 zł, to nie ma sensu amortyzować takiego środka trwałego. Dlaczego? Ponieważ koszty amortyzacji będą zbyt niskie, aby miały wpływ na wynik finansowy firmy.

W takiej sytuacji, zamiast amortyzować środek trwały, można go zaliczyć do tzw. środków trwałych małowartościowych. Oznacza to, że koszty jego nabycia zostaną zaksięgowane w całości jako koszty uzyskania przychodu w momencie zakupu. W ten sposób, firma uniknie konieczności prowadzenia skomplikowanych obliczeń amortyzacyjnych oraz zwiększy swoje przychody.

Warto jednak pamiętać, że zaliczenie środka trwałego do grupy małowartościowych nie oznacza, że nie trzeba go rejestrować w ewidencji środków trwałych. Każdy środek trwały, niezależnie od jego wartości, musi być dokładnie opisany i zarejestrowany w księgach rachunkowych firmy.

Kolejnym przypadkiem, kiedy nie trzeba amortyzować środka trwałego, jest sytuacja, gdy jego wartość jest zbyt niska, aby miała wpływ na wynik finansowy firmy, a jednocześnie jego okres użytkowania jest bardzo krótki. W takiej sytuacji, koszty amortyzacji będą zbyt wysokie w stosunku do wartości środka trwałego.

Przykładem może być np. zakup drukarki za 500 zł, która będzie użytkowana tylko przez rok. W takiej sytuacji, koszty amortyzacji wyniosą około 42 zł miesięcznie, co stanowi ponad 8% wartości drukarki. W takim przypadku, lepiej zaliczyć koszty nabycia drukarki jako koszty uzyskania przychodu w momencie zakupu.

Warto jednak pamiętać, że decyzja o zaliczeniu środka trwałego do grupy małowartościowych powinna być poprzedzona dokładnymi obliczeniami. W przypadku, gdy wartość środka trwałego jest niska, ale jego okres użytkowania jest długi, to amortyzacja może być opłacalna.

Podsumowując, amortyzacja środka trwałego jest jedną z podstawowych zasad rachunkowości, która pozwala na prawidłowe odzwierciedlenie wartości majątku firmy w księgach rachunkowych. Jednakże, istnieją sytuacje, kiedy wartości środka trwałego są zbyt niskie, aby amortyzacja miała sens. W takiej sytuacji, zamiast amortyzować środek trwały, można go zaliczyć do tzw. środków trwałych małowartościowych. Warto jednak pamiętać, że decyzja o zaliczeniu środka trwałego do grupy małowartościowych powinna być poprzedzona dokładnymi obliczeniami.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Kiedy nie trzeba amortyzować środka trwałego?
Odpowiedź: Nie trzeba amortyzować środka trwałego, jeśli jego wartość początkowa nie przekracza 3500 zł netto.

Konkluzja

Nie trzeba amortyzować środka trwałego, jeśli jego wartość początkowa jest mniejsza niż 3500 zł lub jeśli został on nabyty na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Wezwanie do działania: Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł nie wymagają amortyzacji. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi przepisami na stronie https://www.komech.pl/.

Link tag HTML: https://www.komech.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here