Liczba

Lepsze poznanie samego siebie, poszukiwanie wskazówek odnośnie do aktualnych wydarzeń, wiedza względem szczęśliwej liczby, wybór terminu pod ważne wydarzenia w życiu, rozszyfrowanie istotnych dat czy też odkrywanie zależności między numerem astrologicznym a konkretnymi cechami charakteru? Poznanie tajników numerologii może pozytywnie odmienić życie i pomóc w podejmowaniu słusznych decyzji! Badanie właściwości liczb, ich wpływie na codzienne życie czy też osobowość, poznanie własnego potencjału oraz kierunku, w którym zmierza los – numerologia da wiele wskazówek w różnych dziedzinach życia. Znaczenie liczb jest ważne nie tylko w poznaniu samego siebie, ale także w rozwoju zawodowym czy też w relacjach partnerskich. Droga życia, rok numerologiczny, numerologia partnerska – na czym dokładnie polegają? Dowiedz się więcej!

Spis Treści

Co to jest Droga Życia i jak ją obliczyć?

Liczba przeznaczenia, liczba urodzenia, ścieżka przeznaczenia – Droga Życia znana jest pod różnymi sformułowaniami. W numerologii pełni bardzo ważną funkcję – to właśnie ona określa cechy charakteru, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, przeznaczenie oraz przyszłość. Jak więc obliczyć tę ważną liczbę w świecie numerologii? Jest to suma liczb wchodzących w skład daty urodzenia danej osoby – otrzymana wartość jest więc wartością stałą przypisaną dla konkretnego człowieka. Istnieje kilka sposobów na obliczenie Drogi Życia, które wzajemnie się uzupełniają i dają głębszą interpretację. W numerologii wyróżnia się metodę wertykalną, w której sumuje się wszystkie cyfry wchodzące w skład daty urodzenia. Drugą opcją jest metoda horyzontalna, która opiera się w pierwszym kroku na zsumowaniu dnia, miesiąca i roku bez podziału na cyfry, a następnie zsumowaniu poszczególnych liczb. Ostatnią wykorzystywaną metodą jest wariant redukcji, który opiera się na sumowaniu cyfr poszczególnych składowych dat i wyznaczeniu z nich pojedynczych cyfr oraz następnym zsumowaniu. Wykonane obliczenia pozwolą zajrzeć w głąb siebie – Droga Życia to bez wątpienia znacząca liczba, którą warto rozszyfrować!

Czy w relacjach partnerskich ważny jest numer astrologiczny?

Każda osoba posiada swój własny numer astrologiczny, który wyznacza cechy osobowości, skłonności, a także zainteresowania. Dlaczego dzieje się tak, że z niektórymi osobami można bardzo szybko złapać kontakt, a z niektórymi ciężko się dogadać? Związane jest to z numerologią oraz specyficznym modelem osobowościowym, na który ma wpływ właśnie cyfra astrologiczna! Cechy charakteru, perspektywy w związku, skłonności oraz rzeczy, nad którymi warto popracować – numerologia partnerska wraz z własnym wysiłkiem bez wątpienia pozwolą stworzyć udany związek!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here