usługi magazynowe

Dostępność przestrzeni magazynowej odpowiedniej jakości to w dzisiejszym biznesie kwestia absolutnie kluczowa, która nie może zostać w żaden sposób pominięta. Możliwości jest tutaj kilka. Firma może na przykład posiadać własny magazyn, lecz wiąże się to z dużymi kosztami i decydują się na to najczęściej wyłącznie firmy bardzo duże. Można też magazyn wynająć, albo skorzystać z oferty jednego z dostawców usług magazynowych, na co coraz częściej decydują się małe i średnie przedsiębiorstwa. Warto w tym kontekście zadać sobie pytanie, czym powinien charakteryzować się idealny magazyn.

Spis Treści

Położenie magazynu – jaki ma wpływ na wyniki firmy?

Magazynowanie towarów wiąże się w oczywisty sposób z ich dystrybucją, a im transport jest łatwiejszy, tym jego koszty spadają. Nie bez znaczenia jest również czas dostaw, który również w duży sposób wpływa na koszty prowadzenia działalności. W kwestii położenia magazynu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na trzy rzeczy. Przede wszystkim nie wszystkie lokalizacje są równie dobre. Położenie w pobliżu dużych ośrodków miejskich, okręgów przemysłowych i specjalnych stref ekonomicznych jest najbardziej korzystne ze względu na łatwy dostęp do pracowników i potencjalnych klientów i partnerów biznesowych. Dużym ułatwieniem jest również usytuowanie hali magazynowej w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, jak autostrady i drogi ekspresowe. Z tego względu największym powodzeniem cieszą się magazyny zlokalizowane w sąsiedztwie obwodnic, z dobrym dojazdem do pętli dróg szybkiego ruchu. Ze względu na charakter prowadzonych działań magazyny nie powinny też bezpośrednio sąsiadować z zabudowaniami mieszkalnymi.

Klasa magazynu – co oznacza?

Bardzo duże znaczenie ma również klasa magazynu, a najbardziej popularne są magazyny klasy A. Oprócz omówionych już kwestii związanych z położeniem, ważne jest tu również bezpieczeństwo i energooszczędność. Hale magazynowe klasy A są wyposażone w nowoczesne, zapewniające duże bezpieczeństwo systemy przeciwpożarowe, w postaci czujników, alarmów, klap dymnych, systemów gaśniczych i innych rozwiązań. W budynku i na terenie powinien być również obecny monitoring i całodobowa ochrona. Nie należy również zapomnieć o energooszczędnym oświetleniu i ogrzewaniu, które pozwala na zmniejszenie kosztów wynajmu.

Rozwiązania techniczne – jaki mają wpływ na możliwości?

Magazyny mogą służyć zarówno do przechowywania towarów na wysokich regałach, jak i do lekkiej działalności produkcyjnej. W jednym i drugim przypadku budynek musi spełniać określone warunki. Pod uwagę należy wziąć nośność posadzki – przynajmniej 5 T/mkw i wysokość składowania – przynajmniej 10 metrów. Duże znaczenie ma również obecność hydraulicznych doków przeładunkowych i bram wjazdowych z poziomu zero, dzięki którym o wiele łatwiejszy jest załadunek i rozładunek tirów, a także lepszy dostęp dla wózków widłowych. Nie należy zapominać również o koniecznej obecności placu manewrowego i parkingów dla samochodów ciężarowych i osobowych.

Obsługa ecommerce

Jeśli interesują nas usługi magazynowe, przy wyborze warto wziąć również pod uwagę charakter prowadzonego przez nas biznesu. Działając jako domy sprzedaży wysyłkowej przydatne okażą się usługi ecommerce, takie jak konfekcjonowanie, obsługa zamówień, zwrotów i reklamacji, czy możliwość zdalnego zarządzania stanami magazynowymi. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here