rehabilitacja neurologiczna

Co to jest rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna jest to szereg działań, których celem jest zoptymalizowanie udziału funkcjonowania danej osoby w społeczeństwie. Jest ona związana również z przywróceniem możliwie najwyższej jakości życia. Rehabilitację neurologiczną można podzielić na dwa etapy – rehabilitację wczesną oraz przewlekłą. Dobór właściwej jest uzależniony od choroby, natomiast działania są bardzo indywidualne.

Jakie są wskazania do wykonania rehabilitacji neurologicznej oraz jakie obszary ona obejmuje?

Rehabilitacja neurologiczna na wczesnym etapie daje niemalże pewność poprawy sprawności funkcjonalnej. Często stanowi główne działanie w leczeniu wielu schorzeń. Podstawowe wskazania do zastosowania rehabilitacji neurologicznej to:

– stan po operacji guza mózgu,
– choroba Parkinsona,
– stwardnienie rozsiane,
– stan po udarze mózgu,
– stan po urazie czaszkowo-mózgowym,
– zespół Downa,
– polineuropatie,
– porażenie nerwu twarzowego typu Bella,
– mózgowe porażenie dziecięce,
– niepełnosprawności sprzężone,
– zespół Brown-Sequarda,
– rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Co wpływa na skuteczność rehabilitacji neurologicznej?

Głównym czynnikiem jest odpowiednie dobranie specjalistów oraz działań do danego pacjenta oraz ograniczenie niekorzystnych rezultatów funkcjonalnych. Wpływ ma również środowisko oraz atmosfera, w której przebywa pacjent, ale także poziom kompetencji osób, wchodzących w skład zespołu terapeutycznego oraz sprzęt użyty do rehabilitacji neurologicznej. Wpływ ma również etap, na którym owa rehabilitacja zostanie podjęta. Im wcześniej rozpocznie się działanie, tym lepszy rezultat. Udowodniono, iż jeżeli rehabilitacja zostanie podjęta odpowiednio wcześnie, istnieje szansa na całkowity powrót do sprawności funkcjonalnej.

Jacy specjaliści biorą udział w rehabilitacji neurologicznej?

Rehabilitacja przy schorzeniach neurologicznych składa się z działań specjalistów z różnych dziedzin, to również pływa na jej skuteczność. W skład specjalistów, którzy mogą być potrzebni w przypadku takich schorzeń wchodzą:

– psycholog,
– neurologopeda,
– lekarz rehabilitacji,
– oraz inni specjaliści (w przypadku współistniejących schorzeń).

Jakie metody stosuje się podczas rehabilitacji neurologicznej?

Wśród szerokiej gamy metod oraz możliwości rehabilitacji można wyróżnić kilka, szczególnie skutecznych:

– metoda Bobath,
– metoda Vojty,
– MAES,
– terapia wymuszona koniecznością,
– Integracja Sensoryczna,
– metoda PNF,
– elektrostymulacja funkcjonalna.

Jakie są zalety rehabilitacji neurologicznej?

Największą zaletą wydaje się skuteczność, ponieważ (jak już wspomniałam) odpowiednio wcześnie podjęta rehabilitacja może pozwolić na powrót do pełnej sprawności funkcjonalnej. Drugą kluczową zaletą jest fakt, że rehabilitacja neurologiczna może pomóc w bardzo wielu chorobach i schorzeniach, co czyni z niej metodę wszechstronnie skuteczną.

Rehabilitacja neurologiczna w Warszawie – gdzie znaleźć?

Miejsca, w których odbywa się rehabilitacja neurologiczna w Warszawie to między innymi sanatoria neurologiczne bądź ośrodki turnusowe. W poszukiwaniu rehabilitacji w stolicy można również zajrzeć na: https://medihomecare.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here