znak

Znaki informacyjne pełnią różne zadania. Wszystko zależy od tego, jaką wiadomość chcemy przekazać jej odbiorcy. Celem tabliczki może być bowiem ostrzeżenie przed zagrożeniem, jak również poinformowanie o zakazie wykonywania określonych czynności. Rodzaj sygnału uzależniony jest głównie od lokalizacji i wykorzystania danego budynku lub terenu. W artykule dzielimy znaki informacyjne na takie, które powinno umieścić się w zakładzie pracy, miejscach publicznych oraz posesjach prywatnych.

Znaki informacyjne dedykowane zakładom pracy

Pracodawcy podlegają konkretnym przepisom i normom, które nakładają na nich, między innymi obowiązki w zakresie BHP i zasady przeciwpożarowe. Znaki informacyjne mają zabezpieczyć pracowników i gości zakładu przed różnymi niebezpieczeństwami oraz ułatwić ewakuację w razie pożaru.

W sprzedaży dostępne są liczne warianty tabliczek informujących, które ostrzegają przed: hałasem, możliwością zgniecenia dłoni, poślizgnięcia się na śliskiej powierzchni, wiszącymi ciężarami, napięciem elektrycznym, materiałami toksycznymi, silnym polem magnetycznym. W miejscach oraz przy urządzeniach, które stwarzają szczególne zagrożenie, montuje się instrukcje BHP. Mogą one przedstawiać zasady postępowania w zakresie: obsługi niszczarki, kasy fiskalnej, krajarki jednorożnej, magla magnetycznego, zszywacza pneumatycznego.

Bardzo ważną rolę pełnią także tabliczki przeciwpożarowe. Informują one o lokalizacji bardzo ważnych podczas pożaru akcesoriów, w tym: drabiny pożarowej, koca przeciwpożarowego, telefonu bezpieczeństwa, przenośnego aplikatora piany, zestawu sprzętu przeciwpożarowego. Pozwalają również na organizację dróg ewakuacyjnych (np. wyznaczają miejsce zbiórki do ewakuacji osób niepełnosprawnych). Tego typu znaki informacyjne nie stanowią zbytniego obciążenia budżetu danej firmy. Mają jednak bardzo istotny wpływ na zdrowie i życie ludzi.

Znaki informacyjne dedykowane miejscom użyteczności publicznej

Miejsca użyteczności publicznej to przestrzenie, z których korzystają wszyscy obywatele. Administrator takiego miejsca odpowiada za porządek i zabezpieczenie w razie niebezpieczeństwa. Głównie chodzi tutaj o takie tereny jak: kąpieliska, place zabaw, boiska, parki, lasy, deptaki.

Znaki informacyjne w tym zakresie mogą przekazywać informacje o zakazie kąpieli, zakazie palenia papierosów, zakazie wstępu, zakazie wysypywania śmieci, zakazie łowienia ryb, zakazie używania silników spalinowych, zakazie zbierania runa leśnego, konieczności zachowania ciszy, możliwości korzystania z placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych.

Znaki informacyjne dedykowane nieruchomościom prywatnym

Coraz popularniejsze staje się oznakowywanie posesji prywatnych. W sklepie internetowym Znaki24.pl można zaopatrzyć się w różnego typu tabliczki informacyjne, które mają odstraszyć potencjalnych złodziei lub zachęcić osoby do określonego zachowania.

W sprzedaży dostępne są tabliczki o treści: teren prywatny, wstęp wzbroniony, zakaz wstępu ze zwierzętami, zakaz zastawiania bramy wjazdowej, obiekt monitorowany, brama uruchamiana automatycznie – nie otwierać ręcznie. Dużym powodzeniem cieszą się także tabliczki informujące, że na posesji znajduje się pies oraz naklejki służące do segregowania odpadów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here