4 działy księgi wieczystej

Księga wieczysta jest jednym z najważniejszych dokumentów określających stan prawny nieruchomości. Jeśli zatem planujesz nabycie domu, mieszkania czy też gruntu, to z pewnością w pewnym momencie będziesz mieć styczność z tym rejestrem np. w przypadku chęci wzięcia kredytu hipotecznego w banku. Sprawdź, jakie informacje znajdziesz w poszczególnych działach księgi wieczystej.

Dział I — oznaczenie nieruchomości

Ta sekcja jest podzielona na dwie części, w których można znaleźć podstawowe informacje dotyczące nieruchomości. W pierwszej części pierwszego działu księgi wieczyste zawierają dane z ewidencji gruntów pozwalające na oznaczenie nieruchomości na mapie. Można przykładowo poznać dokładną lokalizację i adres działki, domu czy też lokalu. Ponadto podany jest numer nieruchomości, a także jej powierzchnia i przeznaczenie. Z kolei druga część pierwszego działu dotyczy spisu praw związanych z własnością. Jest to pewnego rodzaju uzupełnienie działu III, choć nie ma takich samych skutków prawnych. Dotyczy to sytuacji, w której w dziale III brakuje zapisów z drugiej części działu I.

Dział II — właściciel lub użytkownik wieczysty

W drugim dziale księgi wieczystej pojawia się właściciel, właściciele lub użytkownik wieczysty. Dodatkowo obecna jest rubryka z informacją o osobie uprawnionej, jednak dotyczy to jedynie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli prawo własności przysługuje osobie fizycznej, to w tej sekcji pojawi się m.in. jej PESEL, imiona i imiona rodziców. Ważną częścią drugiego działu jest rubryka dotycząca wniosków i podstaw wpisów w księdze wieczystej. To właśnie w tym miejscu można znaleźć dokument, na podstawie którego właściciel nabył prawo do nieruchomości.

Dział III — prawa, roszczenia i ograniczenia

Ten dział księgi wieczystej jest niesamowicie ważny, ponieważ dotyczy różnego rodzaju praw i roszczeń innych osób i podmiotów względem nieruchomości. Nie jest poruszana jedynie kwestia hipoteki, dla której jest zarezerwowany osobny dział. Trzecia sekcja jest brana pod uwagę przez bank podczas podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego. Instytucja w celu przeprowadzenia analizy może poprosić o numer księgi. Taką informację można wyszukać za pośrednictwem serwisu ZnajdźKsięgę.pl. Z działu III można dowiedzieć się m.in. o służebności i egzekucjach komorniczych. Ponadto poruszane są kwestie prawa do pierwokupu, dożywocia czy też najmu.

Dział IV — hipoteka

W ostatnim dziale księgi wieczystej znajdują się wyłącznie informacje odnoszące się do ewentualnej hipoteki ciążącej na nieruchomości. Dane są dość szczegółowe i można się z nich dowiedzieć m.in. o wierzycielu hipotecznym, kwocie i walucie hipoteki czy też terminie spłaty zobowiązania. Należy pamiętać, że nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką oznacza konieczność spłaty długu hipotecznego. Z tego powodu bank bierze pod uwagę ten dział księgi wieczystej podczas podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here