Podatek od nieruchomości w Warszawie

Posiadasz mieszkanie, dom lub grunt w Warszawie? Prawo zobowiązuje Cię do złożenia stosownej deklaracji podatkowej (deklaracja IN-1 lub deklaracja DN-1) oraz opłacania podatku od nieruchomości – zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz podstawą opodatkowania. Przekonaj się, jak złożyć deklaracje online i sprawdź, ile zapłacisz w 2022 roku.

Spis Treści

Kto zapłaci podatek od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy wynika z wielu form władania nieruchomością i, wbrew pozorom, nie ogranicza się jedynie do prawa własności.

Do jego opłacania zobowiązani są:

 • właściciele oraz współwłaściciele nieruchomości,
 • użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych,
 • użytkownicy zależni (osoby, które zarządzają mieniem Skarbu Państwa, np. na podstawie dzierżawy),
 • posiadacze samoistni,
 • posiadacze bez tytułu prawnego do nieruchomości.

Co ważne, podatek od nieruchomości opłacają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (spółki prawa cywilnego, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne, fundacje, i inne).

Podatek od nieruchomości – za co zapłacisz?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • Nieruchomości gruntowe, w tym grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub realizowaniem celów statutowych organizacji pożytku publicznego, znajdujące się pod powierzchnią zbiorników wodnych i inne.
 • Budynki lub ich części (mieszkania, lokale) – obiekty mieszkalne, budynki i lokale związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub działalnością statutową organizacji pożytku publicznego i inne.
 • Budowle (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Budynek czy budowla?

W świetle prawa budowlanego budynek to obiekt trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty oraz dach i wyraźnie wydzielony z przestrzeni. Budynkiem jest zatem dom mieszkalny, dom letniskowy, budynek firmowy, murowany garaż czy budynek gospodarczy.

Budowla nie wpisuje się w definicję budynku i obiektu małej architektury. Prawo budowlane określa ją jako urządzenie związane z innym obiektem budowlanym i umożliwiające korzystanie z jego funkcji. Za budowlę można uznać zatem m.in. most, wiadukt, sieci techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów.

Ile wyniesie podatek od nieruchomości w 2022?

O wysokości podatku od nieruchomości decyduje rada gminy przy uwzględnieniu stawek maksymalnych na dany rok podatkowy – te określane są przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na drodze obwieszczenia. Maksymalne stawki na rok 2022 zostały wydane w lipcu 2021 roku.

18 listopada 2021 radni Warszawy przyjęli uchwałę, która podniesie wysokość podatku od nieruchomości w stolicy dla określonych obiektów. Kto może spodziewać się zwiększonych wydatków?

 • Właściciele budynków mieszkalnych (lub ich części) – od 2022 roku zapłacą oni 0,89 zł/m2 powierzchni użytkowej w budynku mieszkalnym. To wzrost o 4 grosze w stosunku do roku poprzedniego i kwota maksymalna, jaką zastrzeżono w obwieszczeniu ministerialnym.

Warto wiedzieć! Właściciel domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 150m2, w 2022 roku zapłaci miesięczny podatek w wysokości 133,5 zł, czyli 6 zł miesięcznie więcej niż w 2021. W skali roku jest to wzrost o 72 zł.

 • Właściciele budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza – w nadchodzącym roku zapłacą 25,74 zł/m2, czyli aż 90 groszy więcej niż w 2021. Podobnie jak w poprzednim przypadku, jest to również maksymalna stawka podatku od nieruchomośc

Warto wiedzieć! Właściciel lokalu użytkowego o powierzchni 80 m2, od stycznia 2022 zapłaci miesięcznie podatek od nieruchomości w wysokości 2059,2 zł, czyli aż 72 zł więcej niż obecnie. W skali roku będzie to wzrost o 864 zł.

Deklaracje online – jak rozliczyć się przez internet?

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca, który następuje po uzyskaniu określonych praw do nieruchomości (np. prawie własności po zakupie nieruchomości lub rozpoczęciu użytkowania wieczystego). Innymi słowy, podatek za nieruchomość, która została zakupiona 18 listopada, naliczany jest od 1 grudnia.

Wyjątek od tej reguły przewidziano jedynie dla nowo wybudowanych obiektów. Podatek od nieruchomości nalicza się od 1 stycznia roku, który następuje po terminie zakończenia budowy.

W ciągu 14 dni od powstania okoliczności, które skutkują pojawieniem się obowiązku podatkowego (np. kupna mieszkania), należy złożyć odpowiednią deklarację podatkową:

 • Informacja IN-1 wypełniana jest przez osoby fizyczne.
 • Deklaracja DN-1 wypełniana jest przez osoby prawne oraz osoby fizyczne, które posiadają nieruchomość we współwłasności z osobą prawną.

Jak najszybciej i najłatwiej wypełnić formularz? Oczywiście online! Przyjazne Deklaracje to platforma, za której pośrednictwem wypełnisz niezbędne dokumenty i wyślesz je wprost do urzędu. Intuicyjny system przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki i rozwieje wszystkie wątpliwości związane z podatkiem od nieruchomości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here