Ulga na dziecko

Ulga na dziecko jest jednym z bardziej popularnych zwolnień, czyniącym możliwość zapłaty mniejszego podatku, podczas rozliczania się z fiskusem. Co więcej dzięki niej podatnik może liczyć nawet na zwrot części pieniędzy po rozliczeniu. Jest to szczególnie korzystne w przypadku większych rodzin mających na utrzymaniu co najmniej trojkę dzieci przy jednoczesnym braku ich dochodów, gdyż wtedy ulga może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Ważną informacja jest to, iż w wyjątkowych przypadkach zwrot wystąpi również przy braku generowania dochodu rodziców czy opiekunów.

Spis Treści

Zasady ogólne

Ulga na dziecko przysługuje głównie rodzicom niepełnoletnich dzieci, jednakże istnieją odstępstwa od tej reguły między innymi w przypadku nauki dziecka do 25 roku życia lub utrzymywaniu pełnoletniego dziecka. Rodzicom po stosownym udowodnieniu takiego faktu oraz nieprzekroczeniu przez dziecko granicy dwunastokrotności renty socjalnej również może przysługuje ta ulga. Drugim przypadkiem jest sytuacja, w której rodzice lub opiekunowie wychowują niepełnosprawne dziecko, któremu przysługuje renta socjalna lub/i zasiłki, bez żadnych kwot ograniczających jak miało to miejsce w przypadku uczących się dzieci – rodzicom dalej przysługuje to odliczenie.

Rodzice, opiekunowie

Ulga na dziecko przysługuje każdemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu wykonującemu faktyczną opiekę nad dzieckiem, niemniej jednak w przypadku ubezwłasnowolnienia któregoś z rodziców lub ograniczenia mu praw rodzicielskich tak jak i w przypadku nieutrzymywania i nieopiekowania się małoletnim – ulga nie przysługuje.

Druki i formularze

Wiele wątpliwości podatnikom przysparza zarówno wybór formularza jak i myśl czy w przypadku prowadzenia działalności lub wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, o dzieło będą mogli taka ulgę odliczyć. Odpowiedź brzmi tak, zarówno podatnik rozliczający się na druku PIT 37, w przypadku umów o pracę czy zlecenie jak i PIT 36, dedykowany działalności gospodarczej opodatkowanej skala mogą wykorzystać okazje rozliczenia do odliczenia ulgi na dziecko / dzieci. Wyłączeni z tej możliwości są natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, rozliczającej się na formularzu PIT 36L oraz ryczałtem na formularzu PIT 28 czy w formie karty podatkowej.

Obliczenia i rachunki

Obliczanie przysługującej nam ulgi na dziecko nie jest trudnym rachunkiem. Zasadą, od której ta ulga zależy jest ilość dzieci. W przypadku jednego lub dwójki dzieci ulga wynosi po 1112,04 zł rocznie na każde z dzieci, tak więc po 92,67 zł miesięcznie na każde z dzieci. Sytuacja zmienia się wraz z pojawianiem się trzeciego dziecka, gdyż wtedy ulga zwiększa się o 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko, tak więc wynosi odpowiednio 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko. W sytuacji posiadania czwórki lub więcej dzieci na pierwszą trojkę stosujemy wyżej wymienione zasady wraz z kwotami, natomiast na czwarte i każde kolejne ulga wyniesie 2700 zł rocznie, czyli 225 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko.

Całościowe wartości kwotowe opisane powyżej maja swoje odzwierciedlenie w faktycznym wypełnianiu deklaracji jedynie w przypadku wykonania opieki rodzicielskiej przez cały rok podatkowy, tak więc przez 12 miesięcy. W innym przypadku kwoty te podlegają podziałowi w równych bądź nierównych częściach, w zależności od uzgodnienia między opiekunami, lub sądowo jak i po ocenie jaką część roku dziecko przebywało z danym rodzicem – a następie przyznaniu odpowiedniej części kwoty do odliczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here