Wypłata pieniędzy z konta zmarłej osoby

Utrata osoby bliskiej to zawsze bardzo trudne doświadczenie dla wszystkich członków rodziny. Wiąże się z nim też szereg obowiązków i formalności, którymi trzeba się zająć nie tylko przed samym pogrzebem. Również później pojawia się wiele istotnych zadań. Jednym z nich jest konieczność zamknięcia rachunków bankowych zmarłego.

Kto ma prawo do wypłacenia środków z konta osoby zmarłej? Jakie procedury trzeba dopełnić? O tym napiszemy w dzisiejszym tekście.

Prawo bankowe a umowa o prowadzeniu rachunku po śmierci jego posiadacza

Wszystkie kwestie związane z terminem wygaśnięcia konta bankowego oraz związanych z nim pełnomocnictw w naszym kraju reguluje ustawa Prawo bankowe. To właśnie w niej można znaleźć informację, iż umowa o prowadzenie rachunku bankowego wygasa w dniu śmierci jego posiadacza.

Od tej reguły są tylko dwa wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy rachunków firmowych. Dostęp do niego po śmierci przedsiębiorcy może mieć ustanowiony wcześniej zarząd sukcesyjny. Drugim przypadkiem są rachunki bankowe, których posiadaczem oprócz zmarłego jest na przykład jego współmałżonek.

Równie istotna jest kwestia pełnomocnictwa do konta osoby zmarłej. Nie tylko bowiem umowa o prowadzeniu rachunku wygasa wraz ze śmiercią właściciela rachunku. W tym samym momencie wygasają również prawa pełnomocnika. Oznacza to zatem, że nie może on wypłacić już pieniędzy z konta zmarłego właściciela konta.

Kto może mieć dostęp do pieniędzy na koncie zmarłego?

Skoro pełnomocnik nie ma dostępu do środków zgromadzonych na koncie zmarłego, kto zatem może je wypłacić? Fundusze to może otrzymać spadkobierca.

Skąd wiadomo, do którego banku się zgłosić? Informacje o tym, jakie konta i w których bankach miał zmarły coraz częściej gromadzi się w domowej dokumentacji, zebranej w jednej teczce. Innym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o udzielenie informacji z Centralnej Informacji o Kontach Bankowych w dowolnym banku lub SKOK w naszym kraju. Pozwala to uzyskać wiedzę o wszystkich rachunkach zmarłego. Do złożenia dokumentu niezbędne jest jednak posiadanie tytułu prawnego do spadku, o którym napiszemy później.

Istnieje też inna możliwość wypłacenia pieniędzy z konta osoby zmarłej. O wypłacenie środków ma prawo zwrócić się do banku organizator pogrzebu właściciela rachunku. Może on ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów związanych z pochówkiem. W tym celu musi jednak przedstawić dokumenty poświadczające wydatki, związane choćby z pracą wyspecjalizowanych firm, jak np. zakład pogrzebowy Hades: dompogrzebowylomianki.pl. Ma prawo otrzymać kwotę do wysokości przedstawionych rachunków, nie wyższą jednak niż zgromadzone na koncie zmarłego fundusze.

Jak uzyskać dostęp do rachunku po śmierci zmarłego?

Aby spadkobierca mógł ubiegać się o wypłacenie środków, znajdujących się na koncie osoby zmarłej, musi najpierw uzyskać tytuł do spadku.

Dokumentem umożliwiającym wypłacenie środków z rachunku są:

  • poświadczenie dziedziczenia od notariusza,
  • sądowe postanowienie o nabyciu spadku.

Warto wspomnieć o tym, że w przypadku gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, w banku trzeba przedstawić również dokumenty, które zawierają dział spadku.

Wypłata środków z konta osoby zmarłej – porządek w dokumentacji

Śmierć bliskiego wiąże się z wieloma formalnościami i zadaniami, które trzeba wykonać w sytuacji mocno stresującej i trudnej emocjonalnie. Warto zatem w miarę możliwości uporządkować wszelkie kwestie odpowiednio wcześniej. Przygotowanie podstawowych informacji o rachunkach bankowych, zgromadzonych w jednej teczce, na przykład na wypadek śmierci, znacząco ułatwia spadkobiercom poradzenie sobie z szeregiem obowiązków w tak smutnym momencie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here